Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

2020-10-07

Ang Kinakailangang Malaman sa Pagsalubong sa Panginoon: Ang Panginoong Jesus Ay Nagkatawang-tao Na at Lihim na Dumating

Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Sa pagsapit ng bukang-liwayway, hindi nalalaman ng sinuman, naparito ang Diyos sa lupa at sinimulan ang Kanyang buhay sa katawang-tao. Hindi alam ng mga tao ang sandaling ito. Siguro lahat sila ay mahimbing na natutulog, marahil maraming nagbabantay na gising ang naghihintay, at marahil marami ang nagdarasal nang tahimik sa Diyos sa langit. Gayunman sa gitna ng lahat nitong maraming tao, wala ni isang nakaalam na ang Diyos ay dumating na sa lupa." "Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain hindi sa espirituwal na katawan kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos, kundi ito rin ang katawan kung saan magbabalik ang Diyos. Ito ay isang napaka-ordinaryo na katawang-tao. Sa Kanya, wala kang makikitang anumang kaiba kumpara sa iba, nguni’t maaari kang makatanggap mula sa Kanya ng mga katotohanang hindi mo pa kailanman dating narinig. Ang hamak na katawang-taong ito ay ang pagsasakatawan ng lahat ng salita ng katotohanan mula sa Diyos, na siyang pumapasan sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at isang pagpapahayag ng kabuuan ng disposisyon ng Diyos para malaman ng tao."

mula sa "Ang Salita'y Nagpakita sa Katawang-tao"

Maaari nating makita mula sa mga salitang ito na ang Panginoon ay matagal nang nagkatawang-tao at lihim na dumating. Kung hinihintay pa rin natin ang Panginoon na bumaba kasama ng mga ulap sa isang espirituwal na katawan, kung gayon tayo ay ganap na mabibigo upang salubungin ang Panginoon.

Upang malaman nang higit pa ang tungkol sa katotohanan at misteryo ng Panginoon na nagkakatawang-tao at pagdating nang lihim sa mga huling araw, mangyaring I-click upang matingnan ang pahina.

1 komento:

  1. Best Slots for the Real Money - DMC
    Best Casino Games and Slots for 전주 출장마사지 the Real 경상남도 출장샵 Money. The best casino slots are based 성남 출장마사지 on 목포 출장안마 the classic slots themes of the game. The themes are 용인 출장마사지

    TumugonBurahin