Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Mga Pelikula tungkol sa Buhay sa Iglesia. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post
Nagpapakita ng mga post na pinagbukud-bukod ayon sa kabuluhan para sa query Mga Pelikula tungkol sa Buhay sa Iglesia. Pinagbukud-bukod ayon sa petsa Ipakita lahat ng mga post

2020-05-17

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na EspirituNi Yuan Zhi, Brazil

Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia upang makinig ng ilang sermon, pagkaraan ng tatlong pagbisita ay wala pa rin akong natutuhan. Naging abala talaga ako sa trabaho pagkatapos niyon, kaya hindi na ako bumalik ulit sa iglesia hanggang sa isang araw noong Hunyo 2015, minsan pa akong isinama ng kaibigan ko sa iglesia.

2020-03-19

Mga patotoo't karanasan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos|Pagtuklas sa Misteryo ng PaghatolNi Enhui, Malaysia

Ang pangalan ko ay Enhui; Ako ay 46 na taong gulang. Nakatira ako sa Malaysia, at 27 taon na akong nananampalataya sa Panginoon. Noong Oktubre 2015, lumipat ako sa isang lungsod para magtrabaho. Ang mga kasamahan ko ay mayroon nang Facebook, na ginagamit nila para sa pagcha-chat, paghahanap ng mga bagong kaibigan, at pagpo-post. Nang makita nila na wala akong Facebook, ginawan nila ako nito, at unti-unti kong natutuhan kung paano mag-online at gamitin ito. Kapag may oras ako, tinitingnan ko ang mga pino-post ng ilang mga kapatid na lalaki at babae sa Panginoon at ibinabahagi ko ang mga ito at nila-like ang mga ito. Kung minsan nagpo-post ako tungkol sa pagbibigay-papuri sa Panginoon o ibinabahagi ang biyaya ng Panginoon sa mga tao sa aking friends group. Talagang kasiya-siya ang bawat araw.

2020-09-18

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea

“Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kinakausap mo sila ulit, dudurugin ko ang cell phone mo!”

“Bakit? Bakit mo hinahadlangan ang pananampalataya ko?” tanong ng asawa ko, na mukhang litung-lito.

2017-08-23

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok"

 Iglesia, buhay, Cristo, Diyos, panginoon,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - sang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok"


1. Mula pa nang ang mga tao ay nagsimulang tumahak sa tamang landas ng buhay, sila ay nananatili nang hindi-malinaw tungkol sa maraming bagay. Sila ay ganap pa ring nalalabuan tungkol sa gawain ng Diyos, at tungkol sa maraming gawain na dapat nilang gawin.

2017-07-13

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa “Gawa at Pagpasok”

Banal na Espiritu, buhay, Diyos, Jesus, relihiyon

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Seleksyon Mula sa Sampung Sipi ng Salita ng Diyos sa "Gawa at Pagpasok"


   1. Mula pa nang ang mga tao ay nagsimulang tumahak sa tamang landas ng buhay, sila ay nananatili nang hindi-malinaw tungkol sa maraming bagay. Sila ay ganap pa ring nalalabuan tungkol sa gawain ng Diyos, at tungkol sa maraming gawain na dapat nilang gawin. Ito ay dahil, sa isang banda, sa pagkalihis ng kanilang karanasan at sa mga limitasyon sa kanilang kakayahang tumanggap; sa kabila, ito ay dahil hindi pa nadálá ng gawain ng Diyos ang mga tao sa yugtong ito.

2020-02-23

Pagkaunawa sa Buhay|Nakahanap na Ako ng Tunay na TahananNi Yangyang, Estados Unidos

Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang ina ko at ang aking nakababatang kapatid ang nagsanhi ng pagkamatay ng ama ko. Dahil walang mas magandang mapagpipilian, kinailangang dalhin ng ina ko ang nakababata kong kapatid sa bahay ng ama niya upang manirahan, kaya magmula sa pinakamaaga kong mga alaala nakatira ako kasama ng lolo at lola ko.

2017-07-27

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Dapat Mong Malaman Na Ang Praktikal na Diyos Ay Ang Diyos Mismo

Banal na Espiritu, buhay, Diyos, Iglesia, katotohanan,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Dapat Mong Malaman Na Ang Praktikal na Diyos Ay Ang Diyos Mismo


 Ano ang dapat mong malaman tungkol sa praktikal na Diyos? Ang Espiritu, ang Tao, at ang Salita na bumubuo sa Mismong Praktikal na Diyos, at ito ang tunay na kahulugan na Siya Mismo ang Praktikal na Diyos.

2017-11-16

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos

Banal na Espiritu,  Diyos, pag-ibig, buhay, Ebanghelyo,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos

 
Sa ngayon, hangarin ninyo na maging mga tao ng Diyos, at dapat simulan ang buong pagpasok sa tamang landas. Ang maging mga tao ng Diyos ay nangangahulugan ng pagpasok sa Kapanahunan ng Kaharian.

2017-04-12

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Kabanata 7


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Kabanata 7


Ang pagpapataas ng mga kapaligirang nakapalibot sa atin ay nagpapabilis sa ating pag-urong tungo sa espiritu. Huwag hahakbang nang may matigas na puso, huwag ipagwawalang-bahala kung ang Banal na Espiritu ay nag-aalala o hindi, huwag subukang maging matalas at huwag maging kampante at puno-ng-sarili o masyadong pahalagahan ang iyong sariling mga paghihirap; ang tanging bagay na dapat gawin ay ang sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan.

2017-10-27

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China(Trailer)


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China(Trailer)


     Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Galit na galit nitong pinag-aaresto at pinagpapatay ang mga Kristiyano, pinaalis at inabuso ang mga misyonerong nangangaral sa China, kinumpiska at sinunog ang napakaraming kopya ng Biblia, ikinandado at giniba ang mga gusali ng iglesia, at walang saysay na tinangkang wasakin ang lahat ng bahay-sambahan.

2017-07-10

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Himno Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Ang Himno Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan


Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupa ng Canaan

Balik sa pamilya ng D'yos, sabik, masaya.
Kamay ko'y tangan ang sinta, puso'y sa Kanya.
Lambak ng Luha ma'y dinaanan, rikit ng D'yos nakita.
Pag-ibig bawa't araw lumalago, D'yos aking galak.

Nagayuma ng ganda ng D'yos, puso'y kapit sa Kanya.

2018-02-26

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Kanta ng Papuri (Tagalog) | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Kanta ng Papuri (Tagalog) | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos


Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.
Puso ko'y mangungusap
pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.
Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan.

2018-07-15

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)


    Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)

   Dalawang libong taon na ang nakararaan, ipinangako ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad: "Ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon" (Juan 14:2-3).

2017-12-01

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa KanyaAng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya


Umaasa ang Diyos na Makamit
ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya

I
Umaasa ang Diyos na kapag iyong nauunawaan
ang tunay na bahagi Niya,
sa Kanya'y ikaw ay lalong mapapalapit;
tunay mong mapapahalagahan ang pag-ibig Niya
at malasakit Niya sa sangkatauhan;
puso mo'y ibibigay sa Kanya,
wala nang mga alinlangan
at wala nang mga hinala sa Kanya.
Palihim Niyang ginagawa ang lahat para sa tao.
Kanyang sinseridad, katapatan,
at pag ibig ay lihim na ibinigay sa tao.
'Di Siya nagsisisi sa Kanyang mga ginagawa;
ni may hinihintay na kapalit sa tao,
o may inaasahang anuman sa kanila.
Ang tanging layunin ng ginagawa Niya ay tunay
na pananampalataya at pag-ibig.
II
Pag tunay na alam ng puso mo ang disposisyon ng Diyos
at may pagpapahalaga sa Kanyang diwa,
madarama mong nasa panig mo ang Diyos,
madarama mong nasa panig mo ang Diyos.
Ito ang totoo!

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Rekomendasyon: Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo 

2017-07-06

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - "Sino Ang Aking Panginoon"—Nasa Biblia ba ang Lahat ng Gawain at Mga Salita ng Diyos?


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - "Sino Ang Aking Panginoon"—Nasa Biblia ba ang Lahat ng Gawain at Mga Salita ng Diyos?

  
   Naniniwala ang kabuuan ng relihiyosong mundo na ang gawain at mga salita ng Diyos ay nasa Biblia lahat, at sa pagbubukod ng Biblia, walang mga salitang binanggit ang Diyos at Kanyang gawain. Samakatuwid, hangga't kayo ay tapat sa Biblia, sisiguruhin nito na kayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sumasang-ayon ba ang mga ideyang ito sa katunayan ng gawain ng Diyos?

2019-04-28

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ang Pag-Uusap": Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya


Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ang Pag-Uusap": Paano Hinaharap ng Isang Kristiyano ang Pag-akit sa Kanya ng CCP sa Relasyon Niya sa Pamilya

Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap (6) Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa "Pain na Pamilya" ng CCP

Kapag hindi nagtagumpay ang CCP sa tangka nitong pilitin ang mga Kristiyano na talikuran ang Diyos sa pamamagitan ng malupit nilang pagpapahirap at pag-brainwash at pangungumbinsi, ginagamit nila ang mga miyembro ng pamilya bilang pain para subukan sila.

2020-08-29

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo|Buhay na Inutang


Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Galit na galit nitong pinag-aaresto at pinagpapatay ang mga Kristiyano, pinaalis at inabuso ang mga misyonerong nangangaral sa China, kinumpiska at sinunog ang napakaraming kopya ng Biblia, ikinandado at giniba ang mga gusali ng iglesia, at walang saysay na tinangkang wasakin ang lahat ng bahay-sambahan. Ang dokumentaryong ito ay nagsasalaysay ng totoong karanasan ng Kristiyanong Tsino na si Yu Dehui na inusig hanggang sa mamatay ng CCP.