Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

2020-10-05

Tagalog Christian Songs | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro


Tagalog Christian Songs | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro


Maaari mong sabihing ikaw ay nalupig,
ngunit kaya mo bang tumalima
hanggang sa kamatayan?
Dapat kang sumunod hanggang katapusan
anuman ang iyong hinaharap.
'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,
anumang kapaligiran,
anumang nangyayari sa paligid mo.
Maging katulad ni Job,
masunurin hanggang kamatayan.
Maging katulad ni Pedro na mayroong
sukdulang pagmamahal sa Diyos.
Dapat kang maging katulad ni Job.
Noong mahirap at makirot ang katawan,
hindi niya tinalikuran ang ngalan ni Jehova.
Maging tulad ka ni Pedro,
mapagmahal sa Diyos hanggang kamatayan,
kahit nang nasa krus hanggang sa huling hininga.
'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,
anumang kapaligiran,
anumang nangyayari sa paligid mo.
Maging katulad ni Job,
masunurin hanggang kamatayan.
Maging katulad ni Pedro na mayroong
sukdulang pagmamahal sa Diyos.
'Di inisip ni Pedro kung ano'ng
maaaring dala ng hinaharap,
ang kanyang maluwalhating pag-asa,
at mga maluluhong kaisipan,
hinangad lamang niya na mahalin
ang Diyos na kanyang pinaglingkuran,
at sundin ang lahat ng Kanyang kaayusan.
'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,
anumang kapaligiran,
anumang nangyayari sa paligid mo.
Maging katulad ni Job,
masunurin hanggang kamatayan.
Maging katulad ni Pedro na mayroong
sukdulang pagmamahal sa Diyos.
'To'ng pamantayang dapat mong makamit
bago ka makapagpatotoo,
bago ka magawang sakdal pagkatapos na malupig.
'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,
anumang kapaligiran,
anumang nangyayari sa paligid mo.
Maging katulad ni Job,
masunurin hanggang kamatayan.
Maging katulad ni Pedro na mayroong
sukdulang pagmamahal sa Diyos.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento