Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

2017-12-31

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay


Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay


Ang landas ng buhay ay bagay na di-taglay ng sinuman;
bagay na di madaling kunin ng kahit na sino.
Dahil buhay ay sa Diyos lang nagmumula,
Diyos lang ang may diwa ng buhay,
Diyos lang ang may landas ng buhay.
Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay,
at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.
Mula sa paglikha ng mundo, maraming gawaing nagawa ang Diyos
na kasama ang sigla, na nagbibigay ng buhay sa tao;
Nagbayad Siya nang mahal upang tao'y makatamo ng buhay.
Dahil ang Diyos Mismo ang walang hanggang buhay;
Siya ang daan upang tao'y muling mabuhay.

Kailanma'y Diyos di-nawalay sa puso ng tao,
Siya'y laging kasama nila.
Siya ang pwersa ng kanilang pamumuhay,
at ang pundasyon ng kanilang pag-iral;
Siya'y masaganang deposito para tao'y mabuhay.
Siya'ng dahilan na tao'y muling ipanganak,
at pinapalakas silang ipamuhay ang tungkulin.
Diyos lang Mismo ang may diwa ng buhay,
Diyos lang ang may landas ng buhay.
Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay,
at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.
Dahil sa kapangyarihan at di nabibigong pwersa ng buhay Niya,
tao'y nabuhay ng sali't salinlahi.

Kapangyarihan ng buhay ng Diyos, suporta sa tao'y patuloy;
Nagbayad ang Diyos ng halaga na kailanman tao'y di-naibigay.
Pwersa ng buhay ng Diyos ay nananaig sa lahat;
at nangingibabaw ito sa lahat ng kapangyarihan.
Buhay Niya'y walang-hanggan, kapangyarihan Niya'y di-pangkaraniwan.
Walang nilalang o kaaway ang dadaig sa Kanyang pwersa ng buhay,
na umiiral at nagliliwanag
sa anumang oras at lugar.
Diyos lang Mismo ang may diwa ng buhay,
Diyos lang ang may landas ng buhay.
Kaya Diyos lang pinagmumulan ng buhay,
at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.
Langit at lupa ma'y magbagong lubos, kailanma'y hindi ang buhay ng Diyos.
Lahat ma'y mawawala, buhay ng Diyos mananatili,
dahil ang Diyos ang puno at ugat ng pag-iral ng lahat ng bagay,
dahil ang Diyos Mismo ang walang-hanggang buhay.

Buhay ng tao sa Diyos nagmumula, umiiral ang langit dahil sa Diyos,
at lupa'y umiiral dahil sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos.
Walang nabubuhay ang makakadaig sa kapangyarihan ng Diyos,
at walang lakas ang makatatakas sa sakop ng kapamahalaan ng Diyos.
Diyos lang ang may diwa ng buhay,
Diyos lang Mismo ang may landas ng buhay.
Kaya Diyos lang ang pinagmumulan ng buhay,
at ang laging dumadaloy na bukal ng buhay na tubig ng buhay.
Dahil dito, maging sinuman sila,
sangkatauha'y dapat magpasakop sa dominyon ng Diyos,
mabuhay sa ilalim ng utos Niya.
Walang makakatakas, walang makakatakas, makakatakas sa kontrol Niya.
mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

     Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

      Rekomendasyon: Bakit pinalalaganap ng mga Kristiano ang Ebanghelyo 


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento