Ang Makapangyarihang Diyos ay ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Pakikinig sa Mga Salita ng Makapangyarihang Diyos, Pagkilala sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Tinatanggap natin ang lahat ng naghahanap ng katotohanan na pumarito at maghanap.

Talaan2

2018-03-26

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng DiyosAng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos - Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos


Latest Tagalog Christian Worship Songs 2018 | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos

I
Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.
Puso ko'y mangungusap
pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.
Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan.
Biyaya Niyang Salita'y pinupuno ako ng kalugura't kaligayahan.
Mahabaging salita ng Diyos
ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.
Kanyang mahigpit na Salita
ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.
Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo
nang dahil sa'Yong pagpapala.
Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.
Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!
Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

II
Nais kong tamasahin ang Iyong salita sa lahat ng araw.
Tumitingala ako sa'Yo, Diyos ko, para sa liwanag sa bawat paraan.
Dinidiliga't kinakandili Mo sa pag-ibig ang 'Yong bayan.
Sa sulsol ng diablo'y inilalayo Mo kami.
Mahabaging salita ng Diyos
ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.
Kanyang mahigpit na Salita
ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.
Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo
nang dahil sa'Yong pagpapala.
Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.
Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!
Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!

III
Mga kapatid! Tayo'y bumango't magpuri!
Mahalin ang sandaling itong ating pinagsamahan.
Nakaalpas na sa tanikalang pasan ng laman,
ipakita natin sa gawa ang Pag-ibig sa Diyos,
tupdin ang ating tungkulin nang buong puso't lakas.
Iniibig Ka namin, Diyos na Makapangyarihan! Kailanma'y di Ka namin iiwan!
Mahabaging salita ng Diyos
ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.
Kanyang mahigpit na Salita
ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.
Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo
nang dahil sa'Yong pagpapala.
Kami ngayo'y nagpupuri sa 'Yo.

IV
Mahabaging salita ng Diyos
ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol.
Kanyang mahigpit na Salita
ang nagpalakas sa'kin upang muling bumangon.
Diyos, kami ngayo'y umaawit sa Iyo
nang dahil sa'Yong pagpapala.
Kami ngayo'y nagpupuri sa'Yo sapagkat kami'y iyong inangat.
Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!
Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!
Sapagka't kami'y Iyong inangat.
Makapangyarihang tunay na Diyos na umibig sa amin!
Iniibig Ka namin! O Diyos! Talagang iniibig ka namin!
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

      Rekomendasyon: Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

      Paghahanap sa mga yapak ng Diyos—Ang Kidlat ng Silanganan

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento